logotyp

Stravování

Stravování ve školním roce 2020/2021

Stravování

Děti se stravují v MŠ 3 x denně .

V 8.30 - 9.00 je přesnídávka

ve 11.45 - 12.30 oběd

ve 14.00 - 14,30  odpolední svačinka

Součástí stravování je i celodenní pitný režim.

 

Pracoviště Bratří Pelíšků 7

Rodiče mají možnost požádat o poskytování stravy bez odpoledních svačin.V případě potravinové alergie či bezlepkové diety rodiče denně spolupracují s učitelkou.

Rodiče přihlašují a odhlašují stravné dětem sami, den předem do 12 –ti hod. ve školní jídelně Holzova 1.

Tel.: 544231208

Stravné – č.ú.:22838621 /0100 (variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny na výše uvedeném tel. čísle)

 

Pracoviště Holzova 1

Strava je dětem poskytována ve školní jídelně ZŠ Holzova 1 – obědy. Svačinky jsou dováženy do prostor MŠ. Rodiče mají možnost požádat o poskytování stravy bez odpoledních svačin.

Tel.: 544231208

Stravné – č.ú.: 22838621 /0100 ( variabilní symbol sdělí vedoucí školní jídelny – tel.: 544231208)

 

Pracoviště Šimáčkova 1

Strava pro děti na Šimáčkové 1 je dovážena firmou ze ŠJ Masarova 11.V této jídelně nelze poskytovat stravu bez odpoledních svačin.

Tel. ŠJ Masarova: 544210139

Stravné – č.ú.: 46231621/0100 ( variabilní symbol napíše vedoucí školní jídelny rodičům do e.mailu na základě vypsané přihlášky ke stravování, případně na tel.: 544210139)

 

Neodhlášené obědy jsou započítávány k placení. Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout do čistých jídlonosičů v době od 11.30 – 13.00 hod - ve výdejně stravy Bratří Pelíšků 7, Holzova 1, nebo Šimáčkova 1.

Podle zákona 395/1991 a vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování §4, odst.9 má strávník nárok na zvýhodněnou stravu tj. pouze za cenu potravin jen v době pobytu ve škole a první den nemoci. Pokud nebude strava řádně odhlášena, strávník si ji neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré provozní náklady na přípravu stravy.

Poplatky za stravné se platí zásadně předem, převodem z účtu na běžný účet školní jídelny. Děti, které nebudou mít poslední den předcházejícího měsíce zaplaceno, nebudou přijaty do MŠ. Přeplatky vzniklé na konci školního roku se vracejí rodičům dětí, které odcházejí do školy poštovní poukázkou na adresu bydliště.

Ostatním dětem jsou odečteny v měsíci září.

 

NOVINKY

Prázdninový provoz 2021

Do 2.7.2021 mají všechny budovy normální provoz.
Prázdninový provoz:
Bratří Pelíšků: 7.7. - 30.7.2021
Holzova: 7.7. - 30.7.2021
Šimáčkova: 2.8. - 20.8.2021

K prázdninovému provozu se mohou přihlásit:
a) děti pracujícího samoživitele
b) děti zaměstnaných rodičů
c) děti z bodu a) a b) docházející do MŠ v Brně Líšni

Dotazník k přihlášení rodiče najdou v sekci Formuláře pro rodiče.Každá budova má svou přihlášku.
Pozor - Šimáčkova musí navíc vypsat i přihlášku ke stravování - bude nám vařit jiná jídelna.
Přihlášky odevzdejte prosím do 20.5.2021 své p. učitelce ve třídě.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Konec karantény na Bratří Pelíšků 7

Vážení rodiče, karanténa na Bratří Pelíšků 7 končí dnem 16.5.2021. Od pondělka 17.5.2021 mohou navštěvovat MŠ všechny děti - již bez testování. Obědy mají všechny děti nahlášené. Pokud z jakéhokoliv důvodu ještě nenastoupíte, odhlaste si, prosím obědy ve školní jídelně.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign