logotyp

Plán akcí

Leden 2022

HRAJEME SI CELÝ ROK - ZIMA

-"Paní zima" - výroba "maskota" (společná práce dětí),
- povídání o zimě (měsíce v roce, změny v přírodě, zimní činnosti a sporty),
-"Kde se bere sníh a led? - pokusy s ledem (a sněhem pokud napadne),
-"Vločka padá na zem" - hra s padákem,
-dětské písně o sněhu a zimě, kreslení sněhuláků,
-Jaké je v zimě počasí?" - pohybová hra "Honili se dva mrazíci",
-obrázek "Zimní okno" a "Zimní krajina",
-"Z čeho se dělá čepice?" - povídání o vlně,
-soutěž v zapínání knoflíků,
-výroba čepice, šály a rukavic (různá technika). 


ZDRAVÍ, aneb KDYŽ LIDSKÉ SMYSLY ONEMOCNÍ

-povídání o lidských smyslech a o tom, jaké to je být nevidomý, neslyšící,...
-poznávání kamaráda hmatem, hmatový pytlík,
-chůze prostorem po sluchu, výroba brýlí,
-čichový kvíz (poznávání koření se zavázanýma očima),
-povídání o důležitosti hygieny,
-výroba bacilů a vitamínů z plastelíny, kreslení bacilů,
-"Co je zdravé a co ne" povídání o výživě, výživová pyramida.


Tak jsme se konečně dočkali vánoční nadílky!
Pod stromečkem na nás čekala pořádná hromada dárků,
při jejichž rozbalování se průběžně ozývaly nadšené výkřiky dětí.

S velkou vděčností děkujeme všem "Ježíškům" za krásné dárky,
které přinesly tuto spoustu (nejen) dětské radosti :)

Paní učitelky   

Alenka a Iva


PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA SE TŘEMI KRÁLI

-povídání na téma "Cesta tří králů" (hvězda, daleká cesta, dárky),
-zdravotní cvičení "Co viděla kometa",
-obrázek komety (grafomotorické cvičení), obrázek komety (tempera),
-"Jména (nejen) královská" (artikulační cvičení, 1.písmeno, počet slabik),
-stavba královských iniciál z různých materiálů,
-výroba královské koruny (stříhání, lepení, zdobení),
-"Tři králové" dramatizace příběhu se zpěvem písně "My tři králové",
-výroba postav králů. 

A možná přijde i Ježíšek ;)

Prosinec 2021

ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA

-povídání o Vánocích (narození Ježíška, betlémy, koledy, dárky),
-„Vánoční pohádka“ (poslech, zpěv, dramatizace),
-obrázek „Vánoční stromeček“,
-koledy (zpěv, rytmizace na Orffovy nástroje),

Čekání na Ježíška se nám díky karanténě poněkud protáhlo,
na jeho příchod do školky se tak budeme těšit po Novém roce :).

Všem Malíčkům i jejich rodičům přejeme krásné Vánoce,  
úspěšný vstup do roku 2022 a těšíme se na viděnou v lednu.


                                    Paní učitelky Alenka a Iva :)


VOŇAVÉ VÁNOCE

-povídání o vánočních přípravách (pečení cukroví, uklízení, zdobení bytu),
-povídání na téma „Vůně vánoc“, poznávání koření a ovoce čichem,
-„Jak se peče perník“ (perník a jeho historie), pečení a zdobení perníčků,
-povídání na téma „Vánoce u nás a ve světě“,
-píseň „Rolničky“ a vánoční koledy (rytmizace na Orffovy nástroje),
-výroba ozdob na stromeček (různá technika a materiál),
-zdobení stromečku a třídy


PŔICHÁZÍ K NÁM SV. MIKULÁŠ

-výroba třídního adventního kalendáře,
-povídání o sv. Mikuláši,
-„Mikulášská pohádka“ (poslech, dramatizace),
-masky Mikuláše, anděla a čerta,
-obrázek „Ušmudlaný čertík“ (uhel, křídy),
-figurka „andílek“ (lepení, stříhání, kreslení, zdobení),
-písničky a básničky k uvítání sv. Mikuláše,
-Mikulášská nadílka

Listopad 2021

ADVENTNÍ PŘÍPRAVY

-povídání o adventu (doba očekávání a přípravy na Vánoce)
 a adventním věnci a 
kalendáři (odměřování času do Vánoc),
-příběh „Čtyři adventní svíce“, výroba adventního věnce (různá technika),
-písnička „Světýlko“ (rytmizace, pohybové ztvárnění), pohybová hra světlo x tma,
-„Zimní počasí“ (pohybová hra s padákem), obrázek (voskovky, vodové barvy),
-písničky o sněhu („Sněží, sněží“, „Padá sníh“, „Postavil jsem sněhuláka“)


MILÝ JEŽÍŠKU, PŘEJI SI

-týden dětských přání,
-dopis Ježíškovi


PODZIM A PŘÍJEZD SVATÉHO MARTINA

-povídání o podzimu a příchodu zimy
(počasí a jeho proměny, „Kdo nám veze sníh?“),
-podzimní počasí (pohybová hra s padákem),
-obrázek „Deštivé počasí“(malování,kreslení, tupování temperami),
-legenda o sv. Martinovi (dramatizace, hra na tělo, význam pro dnešek),
-obrázek „Kůň svatého Martina (různá technika a materiály),
-„Píseň o sv. Martinovi“ (rytmizace, dramatické ztvárnění),
-obrázek „Svatomartinská husa (různá technika a materiály),
-povídání o svatomartinských tradicích (husa, svatomartinské víno, rohlíčky),
-pečení svatomartinských rohlíčků


PODZIM, DUŠIČKY, HALLOWEEN

-výroba obrázku ježka (různá technika a materiály),
-výroba ducha (stříhání lepení, kreslení),
-obrázek pavoučka v pavučině,
-výroba Halloweenských masek, zdobení dýní,
-písničky „Pět ježibab“ a „Pět malých dýní“ (rytmizace, pohybové ztvárnění)

Říjen 2021

OVOCE a ZELENINA
 
- poznávání různých druhů ovoce a zeleniny,
- pohádka "O jablíčku",
- dětské písně s pohybem (Měla babka čtyři jabka, Koulelo se koulelo),
- obrázky "Zavařenina" a "Ovocný strom" (různá technika a materiály),
- třídění ovoce a zeleniny,
- pokusy se zeleninou
  (klíčení, barvení pomocí zeleniny, poznávání zeleniny),
- obrázek "Zeleninový záhon" (různá technika),
- písnička Šel zahradník do zahrady
  (emoce vyjádřená pohybem, rytmizace, taneček se hrou na tělo),
- písnička Mrkev, petržel, ředkvičky, řepa
  (artikulace, rytmizace, doprovod hrou na tělo)
 
 
LESNÍ ZVÍŘATA
 
- výlet do obory Holedná,
- povídání o lese (druhy stromů, rostlin, co do lesa patří a co ne),
- povídání o zvířatech (první písmeno jména, počet slabik, počet nohou)
  o tom, kde žijí a čím se živí (býložravec, masožravec, všežravec),
- obrázek obory se zvířaty (různá technika s využitím přirodnin),
- písnička Běží liška k Táboru
  (pohybové ztvárnění zvířat, artikulační cvičení, rytmizace, origami liška),
- písnička Veverka Čiperka (pohybové hry, artikulace a rytmizace, taneček)

Září 2021

1. -3. týden - vytváření pravidel třídy, seznamování se s centry aktivit (koutky)
24.9. - vycházka do zámeckého parku (sběr přírodnin)
 
27. 9. - 1. 10. - "Babi, dědo, máme Vás rádi" 
- kreslení obrázků pro seniory

Červen 2021

EXOTICKÁ ZVÍŘATA

- skládání obrázků z dílů, skládání zvířatek podle číselné řady
- výroba masek exotických zvířat
- obkreslování a prokreslování zvířátek pomocí voskovek a kříd
- zpěv písní - Máme rádi zvířata, Pět minut v Africe

MOŘSKÝ SVĚT

- kresba korálového útesu vodovými barvami
- vyplňování mořských zvířat plastelínou
- vyhledávání v encyklopediích
- sklenice s pískem a vodou - pokus přílivu a odlivu
- prosvětlovací obrázek - co se skrývá pod mořem
- skládání lodí ve skupinách
- hra s padákem - jedeme k moři, potápíme se pro mořské zvířátko, hledání kamaráda se stejným zvířátkem, seřazování podle velikosti
- hledání mušlí v kinetickém písku


Červen 2021

EXOTICKÁ ZVÍŘATA

- skládání obrázků z dílů, skládání zvířatek podle číselné řady
- výroba masek exotických zvířat
- obkreslování a prokreslování zvířátek pomocí voskovek a kříd
- zpěv písní - Máme rádi zvířata, Pět minut v Africe

MOŘSKÝ SVĚT

- kresba korálového útesu vodovými barvami
- vyplňování mořských zvířat plastelínou
- vyhledávání v encyklopediích
- sklenice s pískem a vodou - pokus přílivu a odlivu
- prosvětlovací obrázek - co se skrývá pod mořem
- skládání lodí ve skupinách
- hra s padákem - jedeme k moři, potápíme se pro mořské zvířátko, hledání kamaráda se stejným zvířátkem, seřazování podle velikosti
- hledání mušlí v kinetickém písku


Květen 2021

MOJE MAMINKA
 
- výroba přáníček a malování hrnečků pro maminky
- povídání o maminkách - jak vypadá, kde pracuje, co dělá doma a koho se stará
- básnička pro maminku k svátku

VESMÍR

- obtiskování alobalu namočeného v barvě - výroba měsíce
- malování planet
- výroba sešitu o sluneční soustavě - dohledávání v encyklopediích, jak která planeta vypadá, dokreslování
- stavba raket z velkých kostek
- povídání o vesmíru, co potřebuje kosmonaut, co mají společného všechny planety sluneční soustavy
- hra na rakety ve vesmíru

DINOSAUŘI

- obtiskování rukou a dokreslování tuší do tvaru dinosaurů
- výroba masek
- pomocí razítek a dokreslování vyrábění světa dinosaurů
- přiřazování částí dinosaurů k sobě, puzzle s dinosaury, přiřazování stínů 
- vyhledávání v encyklopediích o dinosaurech a společná diskuze o tom, jak žili
- stavba dinoparku z kostek
- písnička s hudebním doprovodem V pravěku

INDIÁNI

- výroba lapačů snů
- pexeso s lidmi z celého světa - hádání a dohledávání na globuse, odkud asi mohou být
- stavba týpí z velkých kostek
- povídání o lidech světa, jsou všichni stejní, co mají všichni lidé společného, jak lidé na různých kontinentech žijí
- hra na indiány s barevnými pery - hledání dvojic, najdi kamaráda se stejnou barvou pera, s jinou barvou pera
- hra na tichou poštu

Duben 2021

Domácí zvířata 
- obtiskování rukou a nohou do tvaru pejska a kočičky
- společná stavba statku z velkých stavebnic
- vyhledávání domácích zvířat v knihách - hledání společných znaků
- krmení pejska pomocí pinzety - rozvoj jemné motoriky
- četba pohádky o O Kohoutkovi - povídání o příběhu, jaký byl
- hledání zvířat začínajích na stejnou hlásku jako jméno dětí

Dopravní prostředky
- stavba autodráhy
- výstavba garáží
- sestavování autíček z dílů, přiřazování stínů
- společná výroba mapy - dotiskování dopravních prostředků, dokreslování detailů
- skládání parníku z papíru
- hra na auta

Čarodějnice
- čarodějnický rej
- stavba čarodějnické chýše
- obtiskování dlaní do tvaru pavouků, dokreslování pavučin tuží 
- provlékávání papírových talířů - výroba pavučin
- hledání trojic duchů - rozvoj matematických představ
- pohádka O Perníkové chaloupce
- společné kouzlení - přidávám do kotle.., aby...

Únor 2021

Masopust
- tvorba masek a balonků k výzdobě třídy
- dramatizace pohádky O třech medvědech 
- básničky: Brum brum brum, medvěd staví dům, Chodí medvěd po zahradě

Hudební nástroje
- Karneval
- písničky: Já jsem muzikant, hra na hudební nástroje
- skládání harmoniky z papíru
- kresba tuží - zážitky z karnevalu
- hra na kukačku

Povolání 
- společná výroba velkého domu - hra na zedníky, obtiskování cihel
- výroba komínů z krepopvého papíru
- vyhledávání v knihách s tématikou povolání - ve dvojicích vyhledávání detailů (najdi komín...)
- stavba domů z velkých kostek
- hašení "požáru" pomocí rozprašovače

Leden 2021

4.1. - 8.1. Tři králové

výroba královské koruny pomocí různých technik
hra na Tři krále - posílání míčků do betléma, foukání korálků
dramatizace příběhu o Třech králích
zpěv písně My tři králové

11.1. - 29.1. Zima (zimní sporty, zvířátka v zimě)

výroba sněhuláka různými technikami (obtiskování, vytrhávání papíru, dokreslování tuší)
pozorování sněhu a jeho změn skupenství
hra na paní zimu (kdo se schovává pod prostěradlem)
zpěv písní Padá sníh, Kuli kulila, Zajíček v své jamce
společná stavba saní z velkých kostech a stavebnic
dramatizace pohádky Jak včelička zachránila zajíčka
poslech a přiřazování zvířecích zvuků
překážková dráha

Prosinec 2020

30.11. - 4.12. Čerti a čertidla

skládání čertů z papíru, výroba masek
poslech mikulášských pohádek
návštěva čerta, Mikuláše a anděla ve školce
zpěv písně Čertíku bertíku


7.12. - 22.12. Advent a vánoce

společná malba vánočního stromečku
výroba vánočních přání, baněk z papíru, betléma
poslech vánočních koled
pozorování struktury větviček přes lupu
pletení vánoček z vlny
povídání o tradicích 
zpěv písní Stojí vrba košata, sněží sněží 
pečení a zdobení perníčků

Listopad 2020

2.11.-6.11. Dušičky a halloween

výroba halloweenských masek, duchů, dýní a netopýrů
zpět písní Máme doma strašidlo, Strašidýlko Emílek
pozorování přes lupu semínek dýní, slunečnice a čočky...


9.11.-13.11. Sv. Martin

Výroba koní různými technikami
Pečení svatomartinských rohlíčků
zpěv písní Já mám koně, vraný koně, Kalamajka mik mik mik

16.11.-28.11. Lesní zvířátka

stavění domečků z nejrůznějších materiálů pro zvířátka
zpěv písní Beží liška, Starý medvěd, Chodí medvěd po zahradě, Na tý louce zelený
divadlo Boudo, budko (dramatizace v maskách)

Říjen 2020

5.10. - 9.10.  Ovoce a zelenina

zpěv písní (šel zahradník do zahrady, koulelo se koulelo..)
tancování mazurky (měla babka)
výroba ovocného stromy pomocí prstových barev (společná práce)
třídění ovoce a zeleniny

12.10. - 30.10. Podzim

zpěv písní s podzimní tématikou (prší, prší, ježku náš, jak se máš...)
skládání velikého dubu (společná práce)
výroba ježků, draků, listů
obtiskování listů
pozorování podzimní přírody a využití přírodnin

Září 2020

8.9.2020 16:00      třídní schůzky
17.9.2020              hudební pohádka "Zvířátka a loupežníci"

Červen

2. 6. - Den dětí 
16. 6. - Pasování předškoláků

Únor

3. 2. - Planetárium
13. 2. - Karneval v MŠ
26. 2. - plavání 

Leden

8. 1. - Tříkrálová pohádka
24. 1. - Čarování se zvířátky

Prosinec

4. 12. - Barevný svět (Drumbeny)
5. 12. - Mikuláš ve školce
12. 12. - Vánoční posezení
17. 12. - Divadélko Květinka - "Vánoční příběh"
19. 12. - návštěva líšeňského kostela

Listopad

6. 11. - Lampionový průvod 
7. 11. - výlet do divadla Radost na pohádku "Pojďte pane, budeme si hrát"
14. 11. - divadlo Koráb - "Jak rytíř s rýmou zatočil"
20. 11. - výukový program "Stromy, stromky, stromečky"

Říjen

23.10. - "Cifík" - ukázka výcviku psa

Září

10. 9. - třídní schůzky
12. 9. - hudební pohádka "O Smolíčkovi"
17. 9. - "Zpívání o podzimu"

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Potvrzení o platbách školného za rok 2021

Vážení rodiče, potřebujete-li potvrzení o platbách školného za rok 2021, pište požadavek na e.mail: info@mspohadka-brno.cz

Odklad školní docházky

Vážení rodiče,
uvažujete-li o odkladu školní docházky Vašeho dítěte na školní rok 2022 /2023, oznamte prosím tuto skutečnost ředitelce školy nejpozději do 30.1.2022.
Formulář najdete na stránkách školy v sekci formuláře, nebo si jej vyzvedněte u Vaší p. učitelky.
Pokud tuto skutečnost včas neoznámíte, nebudeme Vám moci garantovat místo v MŠ na další školní rok. Děkujeme za spolupráci
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign