logotyp

Plán akcí

DUBEN 2021

DUBEN 2021V měsíci dubnu došlo k znovuotevření školky a my se zaměříme na adaptaci dětí. Připomeneme si bezpečnostní a hygienická pravidla nejen v budově MŠ ale i v okolí. Bezpečnost spojíme také s dopravními prostředky a značkami, které jsme načli již během distanční výuky. Zahrajeme si jednoduché pohybové hry. 

Násedující týden oslavíme svátek "Den Země". Povíme si, jak bychom mohli naší Zemi pomoci a jak ji naopak můžeme ublížit.

Povedeme rozhovory o tom, co vše můžeme na Zemi vidět, co potřebujeme k životu.
Voda - kde pramení, o pramínku, potůčku, potoce, řece a kam ústí. Názorně si popíšeme koloběh vody a uděláme si společně pokus.
Pevnina - co tvoří povrch země.
Les - rozdíl mezi lesem a pralesem. Jak se máme chovat v lese.
Vzduch - k čemu potřebujeme vzduch, znečištění vzduch - následky.
Slunce - proč potřebujeme Slunce. 
Naučíme se třídit odpady a společně si zasadíme květiny a bylinky, které budete moci vidět před budovou naší školky.
Děti se naučí básničku: "I když jsem jen malé děti,umíme už třídit smetí".

Závěr týdne bude čarodějnický, jelikož nás čeká pálení čarodějnic. Celý týden bude veden formou her, kouzlení a čarodějnických pokusů s lektvary. Na závěr týdne děti dostanou čarodějnické vysvědčení ze školy kouzel. Naučíme se i básničku: "Ježibaby kamarádky".

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Od 12.4.2021 bude MŠ dle Mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s MŠMT v provozu pouze pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a pro děti rodičů IZS.

VELIKONOCE

VELIKONOCEMILÍ RODIČE, MILÍ BUDULÍNCI

Přejeme Vám příjemně prožité velikonoční svátky.

Děkujeme všem, kteří jste se zapojili do naší velikonoční výzvy. Díky vám náš strom Vajíčkovník krásně rozkvetl.

Mějte se pěkně a moc se na vás těšíme.

Kolektiv MŠ

BŘEZEN 2021

BŘEZEN 2021Z důvodu nařízení KHS byla naše školka v karanténě do 5.3.2021.
V měsíci březnu byla zahájena distanční výuka. Celý měsíc jsme zahájili tématem VESMÍR. Dětem byly vkládány náměty a inspirace na tvoření, cvičení, básničky i písničky do facebookové skupiny třídy. Také nás celým Vesmírem provedl kamarád Paxi (youtube). Pro předškoláky byl vytvořen soubor plný námětů a byl doplněn o povinné úkoly pro předškoláky. Tento soubor byl odeslán individuálně na emailové adresy rodičů. Pokud by o tento soubor měl zájem i někdo z rodičů menších dětí, klidně se ozvěte a rádi vám to pošleme.
Zbtek měsíce se budeme věnovat vítání JARA. Společně budeme poznávat změny v přírodě, jarní kytičky a učit se o mláďátkách pomocí básniček, omalovánek a her. Ke konci měsíce se už společně začneme chystat i na VELIKONOCE.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci a každou zpětnou vazbu! :)

ÚNOR 2021

ÚNOR 2021Únor jsme zahájili tématem MASOPUST. Tento týden se nám nesl ve znamení MASOPUSTU kdy si děti vyráběly masky, hráli jsme na hudební nástroje a naučili jsme se písničku "Masopust držíme". Konec týdne vyvrcholil masopustním rejem. Společně jsme si udělali masopustní průvod školkou, děti měly masky, které si celý týden vyráběly, zpívalo se a tančilo. Pro děti byly nachystané i stanoviště s úkoly (slalom se šaškem, hod jitrnicí, skládačky a hod na klauna). Za odměnu si všichni ze školky odnesly masopustní koblížek.
Poté jsme s dětmi zahájili velké téme: NAŠE TĚLO A ZDRAVÍ. Nejdříve jsem si povídali o našich smyslech, všechny sme se naučili a dokonce i vyzkoušeli pomocí her (sluchové pexeso, hmatové pexeso, ochutnávka poslepu...). Poté jsme se vrhli na poznávání celého těla. Společně jsme se naučili jak vypadá lidské tělo, skládali jsme kostlivce, jeden den jsme věnovali pokusům, při kterých jsme si ukázali jak funguje naše srdíčko, plíce i žaludek . Celý týden děti i vyráběly (mozek, rentgenový snímek ruky, lidská postava...)a naučily se básničku o lidském těle "Moje tělo mozek řídí...". Děti měli v průběhu týdne k dispozici mnoho dětských encyklopedií a Albi tužku o lidském těle, takže se učily i vyhledávat informace. Celé téma o lidském těle jsem zakončili povídáním o to, co je pro naše tělo zdravé a nezdravé. Povídali jsem si o zdravých a nezdravých potravinách, o čištění zubů a také jsem si mohli zahrát na doktory. Dětem se téma moc líbilo.

!!! Od 20.2.2021  je naše školka z důvodu nařízení KHS v karanténě!!!

LEDEN 2021

LEDEN 2021Měsíc leden jsme zahájli vyprávěním zážitků z Vánoc, pověděli jsem si co kdo našel pod stromečkem a jak si kdo užil prázdniny. Také jsme přivítali nový rok, řekli jsme si, co by si kdo přál do nového roku nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Poté jsme se zabývali tématem TŘI KRÁLOVÉ. Společně jsem si četly zvyky a legendy o třech králích. Děti sy vyrobily královské koruny a kdo chtěl, vyrobil si všechny tři krále. Společně jsem se také naučili písničku "My tři králové.
Další téma v měsíci lednu byly ZIMNÍ SPORTY. Děti si pomocí her vyzkoušely různé zimní sporty nejen ve školce, ale díky zasněžené zahrádce i venku. Naučili jsme se básničku o Sáních a také písničku "Paní Zima". 
Další týden jsem navázali tématem ZIMNÍ OBLEČENÍ. Řekli jsme si, jak se správně v zimě obléct když jdeme ven nebo si užívat zimní sporty. V průběhu týdne si děti vyráběly čepice, rukavice, svetr nebo šálu a to za pomoci různých výtvarných technik či použitých materiálů. Děti se v tomto týdnu naučily básničku "Navléknem si rukavice..". V tomto týdnu si děti také zahrály mnoho her (oblékání kamaráda na čas, hledání kamaráda se stejnou rukavičkou či dětmi oblíbené hry s padákem).
Celý měsíc jsme zakončili tématem HUDEBNÍ NÁSTROJE. Děti se seznámily s různými nástroji, některé si mohly i vyzkoušet. Pomocí Orffových nástrojů jsme si vytvořili kapelu a hráli jsem několik písniček. Naučili jsme se i písničku "Já jsem muzikant" a básničku "Já mám nový buben". V průběhu týdne děti vyráběly různé hudební nástroje (chrastítko, harmoniku, flétničku, trumpetu a bubínek).

PROSINEC 2020

PROSINEC 2020V tomto měsíci nás už čeká adventní čas, kdy si s dětmi nazdobíme třídu a budeme se těšit na blížící se Vánoce. S dětmi si vyrobíme vánoční věnec na dveře, sněhuláky a vánoční zapichovátka do květináče.
Na začátku měsíce si povíme o adventu a rozsvítíme první svíčku na věnci. 
Poté nás bude čekat přímo nebeská návštěva, kdy nás přijde navštívit Mikuláš s andělem a čertem. S dětmi pro ně budeme trénovat básničky a písničky, aby si zasloužily odměny. 
Poté s dětmi ozdobíme vánoční stromeček, budeme si povídat o zvycích a tradicích (které si děti i vyzkouší), nazdobíme si jablíčka a pomeranče  a pomocí koled se naladíme na pohodovou vánoční atmosféru :). 
Po celou dobu měsíce prosince budeme s dětmi dělat i náš třídní adventní kalendář.
V pátek 18.12. si ve školce uděléme pyžamový den a necháme se překvapit, zda k nám dorazí Ježíšek a neché nám něco pod stromečkem :).

LISTOPAD 2020

LISTOPAD 2020V tomto měsíci si s dětmi budeme stále povídat o podzimu a jeho znacích. Poté hned bude následovat téma SVATÝ MARTIN. Přečteme si společně o příběhu svatého Martina, budeme si vyprávět o zvycích a tradicích. Děti si vyzkouší v rámci DNE SVATÉHO MARTINA hod svatomartinskou podkovou, přetnutí pláště mečem a také si zkusí nahánění hus. Společně si budeme povídat i o charakteristických znacích přicházející zimy.
Děti si vyrobí svatomartinské rohlíčky, nakreslí podkovy a vyrobí koně pro svatého Martina.
Společně se naučíme i básničku Na svatého Martina....
Dalším tématem tohoto měsíce bude DRAKIÁDA. Děti si vyrobí společně třídího draka, kterého si poté vystaví ve třídě. Naučíme se básničku Vyletěl si pyšný drak..., kterou doplníme i pohybem. 
Na konci měsíce nás čeká téme ROČNÍ OBDOBÍ. Hlavním cílem toho týdne je naučit se znát čtyři roční období, umět je vyjmenovat a poznávat jejich charakteristické znaky.
Děti společně vytvoří myšlenkovou mapu a budeme pracovat s jejich návrhy a náměty. Dále budou dětem nabídnuty obrázkové encyklopedie, vzdělávací karty a didaktické pomůcky zohledňující věkové skupiny dětí

ŘÍJEN 2020

ŘÍJEN 2020

V měsíci říjnu nás čeká téma OVOCE a ZELENINA. Děti si donesou ovoce i zeleninu z domu a poté budeme poznávat podle našich smyslů. Budeme hádat podle hmatu se zavřenýma očima, poté budeme zkoušet ochutnávat, poznávat podle vůně a v neposlední řadě hádat neobvyklé druhy ovovce a zeleniny pomocí zraku. Děti se seznámí nejen s ovocem  a zeleinou z našich končin, ale zapojíme i exotické druhy, z nichž si děti společně vyrobí i ovocný salát. 
Z ovoce a zeleniny budeme i vyrábět. Budeme obtiskovat jablíčka, papriky a brambory.
Děti se naučí jednoduché básničky a písničky s danou tématikou. 
 
V druhé polovině měsíce nás čeká téme BARVY PODZIMU. Děti se seznámí se změnami v přírodě během podzimu. Společně si při procházkách venku nasbíráme přírodniny (barevné listy, větvičky, kašany...) a poté z nich budeme vyrábět. V tématu podzim budeme pokračovat i nadále a budeme si s dětmi povídat o ZVÍŘÁTKÁCH V LESE. Budeme si vyprávět, jaká zvířátka v lese můžeme potkat a jak vlastně takový les vypadá. Společně se naučíme, jak se v lese chovat a co naopak v lese dělat nesmíme. 20.10. si společně připomeneme Den stromů.
Celé téma budou provázet jednoduché básničky a písničky (Veverka Čiperka, Běží liška k Táboru, Ježeček malinký) a také pohybové hry (Tiše, tiše, ježek spí...). Do programu budeme zařazovat i prvidelné cvičení (joga, tanečky...) a kolektovní hry s padákem. 

OD 21.10. - 2.11. 2020  MŠ UZAVŘENA KHS Z DŮVODU KARANTÉNY!!!

8.10.   -  CANISTERAPIE V MŠ
9.10.   -  VÁNOČNÍ FOCENÍ

Z důvodu COVID-19 byly veškeré akce od 14.10 zrušeny či přesunuty.

ZÁŘÍ 2020

ZÁŘÍ 2020
V průběhu měsíce září je naším cílem zajistit přirozenou adaptaci dětí a  jejich přizpůsobení se kolektivu.
Společně budeme vytvářet třídní pravidla (pusinkové, ručičkové, želvičkové, srdíčkové, měsíčkové, metličkové a kroužkové).
Rovněž budou děti seznámeny s bezpečností nejen v prostorách MŠ, ale také během pobytu venku. V okolí MŠ si společně vybereme strom naší třídy (minulý rok jsme společně zasadili ořech), u kterého budeme po celý školní rok pozorovat proměny. Na podzim pod něj společně uspíme broučky a na jaře ho opět zpěvem a pohlazením probudíme.
Děti se dále seznámí se základy slušného chování v MŠ i mino ní. K tomu nám pomůže čtení pohádek z publikace "Děti a slušné chování aneb vyprávění kočky Justýnky".
Budou zařazovány pohybové hry se značkami dětí, jejichž cílem je usnadnit zejména novým dětem zapamatování kamarádů a jejich značek.

01.09. - Zahájení školního roku
10.09. - Informační schůzka pro rodiče (16:00)
22.09. - Divadlo KORÁB - O Budulínkovi
NOVINKY

Prázdninový provoz 2021

Prázdninový provoz:
Bratří Pelíšků: 7.7. - 30.7.2021
Holzova: 7.7. - 30.7.2021
Šimáčkova: 2.8. - 20.8.2021


Pozor - MŠMT vydalo 8.7.2021 ochranné opatření MZ -režim návratu ze zahraničí - zvláštní pravidla pro děti v MŠ.
Věnujte mu prosím pozornost - najdete ho v sekci Covid.

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Školné

Vážení rodiče, za dobu, kdy byla MŠ uzavřena z důvodu vládního nařízení, či KHS Brno Vám nebude účtováno školné.
Uzávěrka školného proběhne na konci srpna - po skončení prázdninového provozu.
Případné přeplatky či nedoplatky Vám budou oznámeny e.mailem.
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign