logotyp

Plán akcí

Září

2.9. výlet po okolí - pole - pozorování krajiny, zvířat, kukuřice
3.9. výlet po okolí - kukuřice, slunečnice, šípky
8.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA SE VŠEMI RODIČI v 16 hod.
15.9. Výlet do obory Holedná
16.9. pohybový kroužek s prvky tenisu
20.9. výlet po okolí - knihovna, radnice, hřiště Jírova, rákosníčkovo hřiště, sběr oříšků a kaštanů, krmení rybiček u zámku, náku slunečnice
23.9. pohybový kroužek s prvky tenisu
30.9. pohybový kroužek s prvky tenisu

Červenec

Prázdnínový provoz

Hry na zahradě, péče o truhlíky (maliny, jahody, rybíz, brambory, hrášeky, bylinky), procházky po okolí.
Karaoke dny na přání dětí.

Červen

Během měcíce června probíhají hovorové hodiny dle individuální domluvy.
3.6. Zápis nanečisto - stanoviště pro předškoláky ve spolupráci se ZŠ Holzova na zahradě ZŠ Pohankova
7.6. sázení hrášků a brambor do truhlíků
10.6. výlet po okolí - zvířátka, kanárci
15.6. pozorování a kreslení rybiček v zámecké kašně
16.5. Úkoly pro předškoláky ve spolupráci se ZŠ Holzova
17.6. dopolední pasování předškoláků na školáky na zahradě MŠ bez účasti rodičů, tančení, soutěže
18.6. karaoke den při dopoledním pobytu na zahradě
24.6. Výlet do Mariánského údolí, vypoštění žabiček
30.6. Celodenní výlet do Dinoparku Vyškov

Květen

Od 3.5. Kranténa
17.5. nástup všech dětí do školky - adaptace
19.5. Pohádky z ledničky
pokusy, sázení bylinek, pozorování pulců, pokusy s bramborama a hráškem - "Už vím, jak rostou."
27.5. Sportovní den se ZŠ Holzova
31.5. procházka po okolí - krmení rybiček a káčátek, pozorování zvířat

Duben

Distanční vzdělávání - Velikonoce, výtvarný týden
Adaptace - pravidla ve třídě, na zahradě, v MŠ
Kontrolní diagnostika - Olympiáda předškoláků
Výzdoba třídy po malování - ptáčci, obrázky různé techniky, vitráže
Výlety po okolí a pozorvání změn v přírodě
Slet čarodějnic a čarodějů ve třídě

Březen

Distanční vzdělávání
- příprava předškoláků do školy
- jaro

Únor

Hrátky se sněhem, pokusy, pozorování změn v přírodě
Karneval ve třídě
Zimní sporty, zdraví
Výjezd SPC Veslařská

Upozornění pro rodiče

Upozornění pro rodičeVážení rodiče,
seznamte se, prosím, s obsahem dodatku Školního řádu, který se týká distančního vzdělávání.
Děkujeme za spolupráci.

Pozvánka na semináře

Pozvánka na semináře

Pozvánka na semináře

Pozvánka na semináře

Leden

Kontrolní diagnostika.
Zima, zdraví, zimní sporty, zimní oblečení
Pokusy s vodou, se sněhem, s mrazem.
Péče o zvířátka - krmelec, krmítka
Hry se sněhem a na sněhu, procházky na pole.

Prosinec

Procházky po okolí, pozorování změn v přírodě.
Pokusy s přírodninami
Péče o zahradu - hrabání listí, péče o zvířátka - krmítka.
Mikuláš v MŠ
Vánoce ve třídě, Vánoce doma - tradice, zvyky, koledy

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Říjen

1.10 pohybový kroužek s prvky tenisu
8.10. pohybový kroužek s prvky tenisu
12. a 13.10. Vánoční focení - z nařízení vlády zatím odloženo
15.10. pohybový kroužek s prvky tenisu - zrušeno
21.10. Dýňohrátky na zahradě s rodiči - proběhnou ve třídách bez přítomnosti rodičů
22.10. pohybový kroužek s prvky tenisu - zrušeno
29.10. pohybový kroužek s prvky tenisu . zrušeno

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Co se děje ve třídě

Září

1.9. zahájení školního roku
9.9. v 16 hod. třídní schůzka se všemi rodiči
14.9. výlet do ZOO Brno, odjezd v 8:30 ze školky
17.9. výjezd SPC Veslařská
21.9. divadelní představení "O kůzlátkách"

Červenec

Prázdninový provoz za zvýšených hygienických opatření.

Pobyty na školkové zahradě a fotbalovém hřišti. Stopovaná, hledání pokladu s hádankami.
Procházky po okolí, na pole, pozorování změn v okolí, v přírodě. Pozorování zvířat, krmení rybiček, kačen.

Červen

ČervenPobyty na školkové zahradě nebo na fotbalovém hřišti.
Procházky na pole, sledování změn v okolí, v přírodě, pozorování zvířat. Stopovaná. Honba za pokladem.
Společná práce s dětmi - kresba obrázků pohádkových postav na výzdobu školky.

1.6. Třídní dětský den - soutěže na fotbalovém hřišti
15.6. pasování předškoláků bez přítomnosti rodičů v rámci dopoledního pobytu na školkové zahradě.

Květen

Mateřská škola uzavřena do 25.5.

od 25.5. škola otevřena za zvýšených hygienicých opatření, u dětí, které nemohly nastoupit z důvodů rizikovosti, dále probíhá distanční výuka ve spolupráci s rodiči prostřednictvím mailů

všechny naplánované akce byly zrušeny do konce školního roku

Duben

Mateřská škola uzavřena

výuka probíhá ve spolupráci s rodiči distanční formou (návrhy aktivit, pracovní listy zadávány pomocí mailů a třídní facebookové stránky)

šijeme roušky a tvoříme pomůcky

Březen

2.3. - 6.3. hovorové hodiny s rodiči
5.3. výchovně vzdělávací program "Krmit skřítky dovoleno"

od 17.3. mateřská škola uzavřena kvůli epidemii koronaviru - všechny naplánované akce zrušeny
šijeme roušky

17.3. brigáda
19.3. Den předškoláků v ZŠ Novolíšeňská
26.3. Výjezd SPC Veslařská
27.3. divadelní představneí

Únor

3.2. 9. lekce edukativně stimulační skupiny
6.2 výjezd SPC Veslařská
10.2. 10. lekce edukativně stimulační skupiny
11.2. divadlo Radost - představení "Tři čuníci"
13.2. pohybový kroužek s prvky tenisu
14.2. karneval

Leden

8.1. pohybový kroužek s prvky tenisu
13.1. 6.lekce edukativně stimulační skupiny
15.1. pohybový kroužek s prvky tenisu
20.1. 7.lekce edukativně stimulační skupiny
22.1. bubnování
23.1. pohybový kroužek s prvky tenisu
24.1. návštěva planetária
27.1. 8.lekce edukativně stimulační skupiny
30.1. pohybový kroužek s prvky tenisu

Prosinec

2.12. 4.lekce edukativně stimulační skupiny
5.12. výjezd SPC Veslařská
5.12. vánoční dílnička pro rodiče s dětmi - adventní věnce
6.12. výstava drobného zvířectva na BVV
9.12. 5.lekce edukativně stimulační skupiny
16.12. vánoční vystoupení pro rodiče "Vánoční pohádka"
19.12. zpívání v kostele na nám. Karla lV.

Listopad

1.11. pohybový kroužek s prvky tenisu
6.11. pohybový kroužek s prvky tenisu
7.11. divadlo Radost "Pane, pojďte si hrát"
11.11. 1.lekce edukativně stimulační skupiny
13.11. canisterapie
14.11. uspávání broučků
18.11. 2.lekce edukativně stimulační skupiny
19.11. výjezd SPC Veslařská
21.11. focení ( náhradní termín)
25.11. 3.lekce edukativně stimulační skupiny
28.11. vánoční dílnička pro rodiče s dětmi - adventní věnce

Říjen

1.10. Společné zpívání s kytarou
3.10. solná jeskyně
9.10. 1. lekce pohybové hry s prvky tenisu
10.10. solná jeskyně
16.10. pohybové hry s prvky tenisu
17.10. pohádka "o červené Karkulce"Září


4.9. v 15.30  Schůzka s rodiči

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign