logotyp

Plán akcí

ČERVEN 2024

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

POVOLÁNÍ
17. - 21. 6. škola v přírodě

MOŘSKÝ SVĚT
11. 6. pasování předškoláků 

EXOTICKÁ ZVÍŘATA
4. 6. výlet do Dinoparku

KVĚTEN 2024

VESMÍR
31. 5. výukový program Kosmický zážitkový stan


ZEMĚ
20. 5. divadlo "Černoušek v Grónsku"
21. 5. výlet do Edenu
-povídání o Zeměkouli a jejím vzniku,
-básnička "Naše Země",
-pohybová hra s padákem "Vznik Země",
-povídání o vzniku života na Zemi,
-"Putování za dinosaury" - povídání o dinosaurech,
 (třízení podle místa pohybu, potravy),
-dinosaurus z roliček (skupinová práce),
-písnička "V pravěku",
-povídání o proměnách Země až do současnosti
 (vliv člověka, ochrana Země),
-písnička "Třídíme odpad",
-obrázky na téma "Země" a "Dinosauři".


DĚTI CELÉHO SVĚTA
-povídání o lidech
 (kde žijí, jak vypadají, čím se liší)
-básnička "Indiáni",
-písničky "10 malých černoušků",
 "Grónská zem",
-hra "hledání indiánských pírek",
-obrázky a výrobky na téma 
 lidí odlišných etnik,
(tee-pee, lapače snů, totem).


MOJE RODINA
-povídání o rodině
 (kde žijeme, členové rodiny),
-básničky a písničky pro maminku,
-7. 5. besídka ke Dni matek,
-pohybová hra "Rodina",
-básnička s pohybem "Co ta očka vidí",
-básničky s ukazováním
 "To je táta" a "Táta dupe",
-obrázky na téma "Moje maminka" a 
 "Moje rodina" (různá technika).

DUBEN 2024

LIDSKÉ TĚLO A SMYSLY
-povídání o lidském těle a jeho částech,
-básnička "Ranní rozcvička",
-pohybová hra "Části těla",
-povídání o pohybové soustavě,
-písnička s pohybem "Hlava, ramena",
-oromotorické cvičení "Jazyk je také sval",
-povídání o vnitřních orgánech (srdce, plíce, střeva,...),
-obrázky a výrobky na téma mozek, plíce, kostra,
-povídání o lidských smyslech,
-zvukové a hmatové pexeso,
-hra "Poznej kamaráda hmatem x sluchem",,
-sluchová hra "Na kukačku",
-obrázky a výrobky na téma "Smysly"
 (oko, obtisk ruky - pět smyslů),
23. 4. výukový program "Buďme kamarádi",
25. 4. slet čarodějnic na školkové zahrádce.


DOMÁCÍ ZVÍŘATA
-povídání na téma domácí zvířata hospodářská a mazlíčci,
 (třízení, význam jejich chovu), 
-"Jak si povídají zvířátka" písnička "Krávy, krávy",
-hra "Najdi svou rodinu"
 (třízení na savce a ptáky, pojmenování členů zvířecích rodin),
-písnička "Slepice" s pohybovým ztvárněním,
-povídání o ptácích mezi domácími zvířaty,
 pokusy s vejcem,
-obrázky a výrobky na téma kuře, slepice, kachna,
 (různá technika).
9. 4. ukázka výcviku pejska

-povídání o domácích zvířatech
 (mláďata, potrava, hospodářský užitek),
-písnička "Když jsem já sloužil",
-taneček "Pásla ovečky",
-pohybové hry "Na kočku a myš", 
 "Najdi svůj domeček",
-obrázky a výrobky na téma koník, ovečka, prasátko
 (různá technika).
 

BŘEZEN 2024

VELIKONOCE
-povídání na téma Velikonoce
 (kdy, jak a proč je slavíme, tradice, symboly),
-"Zajíček v své jamce" pohybová hra,
-písnička "Velikonoční zajíček",
-koleda "Ben, ben, ben"
 rytmizace na Orffovy nástroje,
-hra "Slepičky a kuřátka",
-básnička "Hody, hody",
-obrázky a výrobky s tematikou Velikonoc
 (zajíček, vajíčko, kuřátko).
 

JARO a VYNÁŠENÍ MORENY
20. 3. 1.lekce plavání,
-povídání o ročních obdobích,
-jarní měsíce a změny v přírodě,
-povídání o tradici vynášení Moreny,
-zaklínadlo "Zimo, zimo, táhni pryč",
-písnička "Přišlo jaro" s pohybem,
-21. 3. vynášení Moreny do Mariánského údolí,
-obrázky a výrobky na téma "Jaro a Morena".


MALÍ STAVITELÉ MTU
-povídání na téma "Město",
-stavba silnice a domů ve městě,
-povídání na téma mapy a práce kartografa,
-básnička "Kartograf",
-zakreslování domů do mapy,
-povídání na téma "Jak se staví dům",
-stavba půdorysu bytu s vybavením,
-povídání na téma "Jak se staví most",
-stavba mostu, 
-obrázky domů a města (různá technika).
12. 3. Hasičská pohádka


BEZPEČNOST
-povídání o složkách IZS,
-"Co dělají hasiči" 
 povídání o práci hasičů,
-"Jak se chovat při požáru a jak zavolat hasiče",
 básnička "Hasiči", písnička s pohybem "My jsme malí hasiči",
-"Co dělají policisté a jak je přivolat"
 povídání o práci policie,
-básnička "Policie", písnička s pohybem "Policie",
-"Co dělají lékařští záchranáři a jak je přivolat"
 povídání o práci záchranářů,
-básnička "Záchranka", písnička s pohybem "Sanitka",
-obrázky a výrobky na téma IZS.

ÚNOR 2024

DOPRAVA
-povídání na téma "Dopravní prostředky"
 (co je to, proč se jim tak říká, co dopravují,
 kde se pohybují),
-písnička s ukazováním "Auta, tramvaje",
-povídání o automobilové dopravě,
 třízení autíček dle barev,
-písnička "Tú, tú, tú, auto už je tu",
-"Kdo řídí dopravu?" pohybová hra "Auta",
-básnička "Když chci přejít silnici",
-povídání o vlakové dopravě,
-pohybová hra "Barevná mašinka",
-písnička "Písmenková mašinka",
-básnička "Závora",
-povídání na téma "Jak se chovat v autobuse",
-hra "Autobus",
-písnička "Autobus",
-obrázky inspirované dopravními prostředky
 auto x náklaďák x autobus x letadlo x balón.


MOJE MĚSTO - BRNO
22. 2. Hasík program HZS 
-povídání na téma moje země
 (státní symboly, hymna ČR),
 a moje město Brno
 (pamětihodnosti města, brněnské pověsti),
-Brno-Líšeň - místo, kde žiju
 (místa charakteristická pro Líšeň),
-povídání o domě, ve kterém žijeme,
 adresa mého bydliště,
-rozdíl mezi městem a vesnicí,
-povídání o tom, kde bydlí zvířátka,
 pohádka "O třech prasátkách",
 pohybová hra "Na domečky",
-obrázky výrobky na téma město a domeček,
-skládání prasátka z papíru,
 obrázek - domeček ze slámy, dřívek a cihel.


MASOPUST
16. 2. karneval v maskách s divadlem Koráb
-povídání na téma "Masopust"
 (kdy a jak ho slavíme, seznámení s maskami),
-"Medvěd" povídání o masce,
 písnička "Tancuj, medvěde",
 pohybová hra "Chodí medvěd",
-"Klibna" povídání o masce,
 písnička s pohybem "Já mám koně",
 sluchová hra "Koník",
-"Laufr - Šašek" povídání o masce,
 básnička "Pekař peče housky",
 písnička "Pekla vdolky" s rytmizací na tělo,
-"Basa" povídání o pohřbívání basy,
 pohybová hra "Maso - Pust",
-obrázky a výrobky na téma "Masopust"
 (různá technika).


Z POHÁDKY DO POHÁDKY
-poslech a dramatizace známých pohádek,
-pohádkové písničky,
-obrázky na téma pohádek a pohádkových postav.

 

LEDEN 2024

HUDEBNÍ NÁSTROJE
-povídání o zvucích kolem nás,
-zvuky a jejich sluchové rozlišování,
-tóny a jejich vlastnosti,
-hudební nástroje (sluchové rozlišování),
-písnička s pohybem "Já jsem muzikant",
-melodie a její notový zápis,
-pohybová hra "Barevné noty",
-"Jak vzniká tón" dělení nástrojů
 na dechové, strunné a bicí,
-emoce v hudbě - cvičení s padákem,
-dětské písničky s Orffovými nástroji,
-obrázky a výrobky na téma hudebních nástrojů.


ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ
23. 1. Zimní štěbetání - výukový program
-povídání o tom, jak zvířátka tráví zimu,
-stálí a tažní ptáci,
-písnička s pohybem "Huboval vrabčák",
-obrázky a výrobky na téma zvířátka v zimě.


ZIMNÍ SPORTY
-povídání o sportování v zimě
 (druhy sportů, led x sníh, pomůcky),
-pohybové hry "Monobob a čtyřbob",
"Lyžaři a biatlonisti", "Hokejisti a krasobruslařky",
"Curleři",
-básničky "Na saních", "To je zima",
-písnička "Padá sníh",
-obrázky na téma zimních sportů, snowboard a brusle 
(různá technika).


VÍTÁME TĚ, ZIMO
-povídání o zimě (měsíce, změny v přírodě, počasí),
-"Jak vzniká sníh" povídání o sněhu,
-pohybová hra "Na zmrzlíky",
-cvičení - chůze po sněhovém chodníčku,
"Kominíci" hra,
-obrázky sněhulák a sněhová vločka
 (různá technika).


MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM
-povídání o tom, jak jsme prožili Vánoce,
-"Příběh tří králů" dramatizace se zpěvem
 a rytmizací na Orffovy nástroje,
-písnička "My tři králové",
-tematické cvičení "Kudy vede cesta",
-obrázky tří králů a komety (různá technika).

PROSINEC 2023

Milé děti, milí rodiče,
přejeme Vám krásné Vánoce prožité v klidu a pohodě
v kruhu Vašich nejbližších a 
v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody
paní učitelky
Alenka a IvaVÁNOCE
18. 12. "Vánoční pohádka" divadlo Kejkle v MŠ,
-povídání o Vánocích,
-"Vánoční příběh" pohádka,
-výroba ozdob a řetězů na vánoční stromeček,
-keramický svícínek (výroba a zdobení),
-příběh "O všetečném andílkovi",
-koledy s Orffovými nástroji,
-obrázek vánoční stromeček (různá technika).


DĚTSKÁ PŘÁNÍ
-povídání o vánočních přáních,
-Mikulášská nadílka v MŠ,
-pohybová hra "Věneček",
-básnička prstohrátky "Vločka",
-povídání o perníku,
-pečení perníčků,
-obrázek adventní věneček, svíčka,
 anděl (různá technika).

Listopad 2023

Těšíme se z podzimu

-        rozhovor na téma proč se barví listí, k čemu potřebujeme stromy

-        poznávání stromů

-        třídění listů a jehličí

-        pohybové hry – Meluzína, Na ježka

-        básničky s pohybem – Listopad, Jak vypadá podzim

Vyhlížíme sv. Martina

-        poslech legendy o sv. Martinovi + rozhovor

-        vysvětlení svatomartinských pranostik

-        písničky o koních s doprovodem na dřívka

-        hra – Martin hází vločky

-        hudebně pohybové znázornění legendy o sv. Martinu

Zvoláme Vida

-        návštěva Vida centra

-        projekt J. G. Mendel – čtení o něm, významné pokusy

-        pokusy s hráškem

-        sázení hrášku, zkoumání pod mikroskopem

-        zkoumání očí, jaké oči mají rodiče

-        pokusy s balonky

Říjen 2023

Poznáváme a ochutnáváme ovoce

-        povídání o různých druzích ovoce

-        ochutnávání ovoce

-        pečení štrůdlu

-        práce ve skupině – dělení ovoce podle počtu slabik

-        hry s padákem – Koulelo se, koulelo

Poznáváme ovoce a zeleninu

-        hledání zeleniny podle barvy, tvaru, popisu

-        třídění ovoce a zeleniny ve skupinách

-        básnička s pohybem – Brambora

-        výroba zeleninového salátu

-        písnička s pohybem – Šla Nanynka do zelí

Jedeme za zvířátky

 

-        povídání o lesních zvířatech

-        návštěva záchranné stanice Rajhrad

-        pozorování peří, štětin a srsti pod mikroskopem

-        hádanky o zvířátkách

-        písnička s pohybem – Chodí medvěd po zahradě, Zajíček v své jamce

-        třídění lesních zvířat

Strašidel se nebojíme

-        úvodní pohádka z cyklu – Chaloupka na vršku – Jak to bylo na dušičky

-        povídání o dušičkách

-        rozhovor na téma odkud je Halloween, kde a jak se slaví

-        hra – Kdo je duch

-        lampionový průvod

Září 2023

Ve školce jsme rádi, jsme kamarádi

-        Přivítání se po prázdninách

-        Seznámení se s novými kamarády

-        Opakování značek

-        tancování s padákem

-        hry – vyměním si místa, na sochy

Ve školce se cítím bezpečně

-        povídání o správném a špatném chování

-        vymýšlení a kresba pravidel

-        písnička s pohybem – Dobrý den

-        hra s padákem

Učíme se rozeznat svoje emoce

-        projektový týden s Legem – emotional

-        stavění panáčka ve dvojicích

-        vymýšlení jak se cítí a jak mu můžeme pomoci

-        cvičení Mravenečci s nácvikem relaxace

-        povídání o emocích, co nás rozveseluje a co naopak

Babi, dědo máme Vás rádi

-        povídání o babi a dědovi (jména, stáří)

-        písnička s tancem – Měla babka..

-        sluchová hra – babi, kde jsi

-        dramatizace pohádky – O veliké řepě

Červen 2023

29. 5. – 2. 6. Planeta Země

- pozorování pod mikroskopem (voda, hlína, vzduch..)

- práce s interaktivní knihou – Svět

- skládání mapy světa ve skupinách

- výroba planety Země z papíru

 

5. 6. – 9. 6. Poletíme za hvězdami

- povídání o vesmíru

- hra zpátky do rakety

- společná stavba rakety

- vesmírné hádanky

- písnička Hvězda

- básnička Sluníčko

- mobilní planetárium

 

12. 6. – 16. 6. Mořský svět

- tancování na písničku Pod hladinou

- příběh staré lodi – motivace, rozvoj prostorové orientace, chůze v rytmu, sluchová paměť

- Albi knížka – Mořské pohádky

- práce na interaktivní tabuli – skládání mořských ryb

- Origami – výroba ryb z papíru

- pirátská plavba v Hodoníně

 

19. – 24. 6. Cestujeme se zvířátky po světě

- povídání o exotických zvířatech

- společná stavba ZOO

- písnička s pohybem Mami, vem mě do ZOO

- poznávání hlasu zvířat

- hra Krmení krokodýla

- hádanky

- pasování předškoláků

 

26. – 30. 6. Těšíme se na prázdniny

- škola v přírodě

- básnička s pohybem – Léto

- hra Čáp ztratil čepičku

- překážková dráha

Červen 2023

29. 5. – 2. 6. Planeta Země

- pozorování pod mikroskopem (voda, hlína, vzduch..)

- práce s interaktivní knihou – Svět

- skládání mapy světa ve skupinách

- výroba planety Země z papíru

 

5. 6. – 9. 6. Poletíme za hvězdami

- povídání o vesmíru

- hra zpátky do rakety

- společná stavba rakety

- vesmírné hádanky

- písnička Hvězda

- básnička Sluníčko

- mobilní planetárium

 

12. 6. – 16. 6. Mořský svět

- tancování na písničku Pod hladinou

- příběh staré lodi – motivace, rozvoj prostorové orientace, chůze v rytmu, sluchová paměť

- Albi knížka – Mořské pohádky

- práce na interaktivní tabuli – skládání mořských ryb

- Origami – výroba ryb z papíru

- pirátská plavba v Hodoníně

 

19. – 24. 6. Cestujeme se zvířátky po světě

- povídání o exotických zvířatech

- společná stavba ZOO

- písnička s pohybem Mami, vem mě do ZOO

- poznávání hlasu zvířat

- hra Krmení krokodýla

- hádanky

- pasování předškoláků

 

26. – 30. 6. Těšíme se na prázdniny

- škola v přírodě

- básnička s pohybem – Léto

- hra Čáp ztratil čepičku

- překážková dráha

Květen 2023

2. 5. – 13. 5. Domácí zvířata

- výlet do konírny Milotice

- četba příběhu „Proč ovečky nosí zvoneček“ – rozvoj sluchového vnímání – podle počtu zazvonění se děti seskupují do skupinek

- skládání domácích zvířat z papíru

- povídání o našich zvířecích kamarádech, prohlížení jejich fotografií

- hudební hádanky podle obrázku

- hádání zvířat podle hlasu

- obrázkové čtení „zvířátka a loupežníci“ – dramatizace

 

15. – 19. 5.  Moje rodina

- taneček „měla babka čtyři jabka“

- procvičování názvů rodinných příslušníků

- kdo vše patří do mé rodiny

- výroba přání pro maminky

- besídka ke Dni matek

 

22. – 27. 5. Děti celého světa

- povídání o Eskymácích, Indiánech a černoších

- hra na indiánskou poštu

- tancování černošských tanců

- písnička Indiáni jdou

- muzikoterapeutická pohádka Putování Afrikou

Duben 2023

3. - 6. 4. Těšíme se na Velikonoce

- skládání kuřátek z papíru

- setí obilí a výroba velikonočního zajíčka

- hra na kuřátka - rozvoj sluchového vnímání

- „Zajíček v své jamce“ - zpěv s padákem

 

11. 4. - 14. 4. Lidské tělo

- práce s Albi tužkou

- výroba kostry z vatových tyčinek

- naučný program - „Moje tělo“

- písnička - „Hlava, ramena, kolena“, básnička - „Každá ruka má prstíčky“

 

17. 4. - 21. 4. Smysly

- čichové, zrakové a sluchové pexeso

- pokus s housenkou

- básnička - „Smysly“

- zrakové pokusy

- Kimova hra

 

24. 4. - 28. 4. Čarodějnice

- výroba košťat a netopýrů

- stavění hranice z dřevěných kostek

- pohádka - „Chaloupka na vršku“

- čarování (hledání rýmů)

- výroba lektvarů

- čarodějnický rej - soutěže a tanečky

Březen 2023

27. 2. - 3. 3. Jezdíme, lítáme a plujeme

- diskuze „Jaké známe dopravní prostředky a co o nich víme“

- třídění dopravních prostředků podle toho, kde se pohybují

- práce s dopravním kobercem (semafory, značky)

- stavby silnic - poznávání značek

- hra „Na auta“

- písnička s pohybem „Tů, tů tů auto už je tu“

- básnička „Auto jede“

- výroba dopravních prostředků, semaforů, značek

 

6. 3. - 10. 3.  Víme, komu zavolat o pomoc

- poslech pohádky „O koblížkovi“ (pravidla při chůzi na chodníku, nácvik chůze vpravo)

- pohybová hra - skládání semaforu na písničku

- hasičská rozcvička - soutěže v týmech

- výroba hasícího přístroje

- hašení požáru pomocí rozprašovače

 

20. 3. -31. 3. Vítáme jaro

- povídání o hlavních znacích jara a probouzení přírody

- přiřazování obrázků typických pro jaro (práce ve skupinách)

- zpívání s pohybem „Beruško půjč mi jednu tečku“

- sledování vývoje hmyzu

- výroba kytiček

- sázení kytiček

- poslech příběhu „Jak sluníčko přivolalo jaro“

- zpěv písniček o sluníčku + rytmizace

- hra na barvy s písničkou „Louka, louka zelená“

- hra s padákem na barvy

 

Únor 2023

30. 1. - 3. 2. My jsme muzikanti

- řízený rozhovor na téma „Jaké známe hudební nástroje a co je to kapela“

- poznávání nástrojů podle zvuku

- pantomima (předvádění muzikantů)

- zpívání s doprovodem (dětské hudební nástroje)

- rytmizace a dirigování

-výroba hudebních nástrojů

- sbírání notiček z osnovy nohou

 

6. 2. - 10. 2.  Užijme si Masopust

- poslech příběhů o Masopustu (jak to mají ve světě)

- karneval

- poznávání masek

- karnevalová překážková dráha

- soutěže a hry + diskotéka

 

13. 2. - 17. 2. Postavíme svoje město (projekt)

- stavitelé města (stavby silnic, domů, popis města, orientace ve městě, mapy

- malý projektant (bezpečnost na stavbě, popis technického výkresu, stavba domu podle technického výkresu, stavby domů ze stavebnice Lego

- hledání budov na základě položené otázky

- skládání domů z dřívek podle předlohy

 

20. 2. - 24. 2.  Mám rád svoje město

- povídání o mém městě (prohlížení fotografií)

- dramatizace pohádky „O třech prasátkách“ (povídání o materiálech)

- zkoumání různých materiálů pod mikroskopem

- společná výroba města z krabiček

- písnička s pohybem „Cesta“

 

 

Leden 2023

3. 1. - 6. 1.  My tři králové jdeme k vám

- divadelní představení „Betlém, aneb putování za hvězdou“

- stavba Betlémů

- písnička „My tři králové“

- básnička s pohybem „Na tři krále“

- hra s písmenky tří králů

- chůze s korunou na hlavě

- výroba královské koruny

 

9. 1. - 13. 1  Zima nás baví

- poslech zimní pohádky + hádanky

- co do přírody nepatří, co ubližuje zvířátkům

- písnička s pohybem „Bude zima, bude mráz“, „Sněhulák“

- tvoření dle fantazie (zimní krajina, sněhulák)

- házení koulí do děr ve sněhulákovi

- skládání vloček

- přenášení vloček pomocí brčka

 

16. 1. - 20. 1. Lyžujeme, sáňkujeme, bruslíme

- povídání o zimních sportech

- symboly zimních sportů (hádání)

- pantomima (hádání, jaký zimní sport předvádíme)

- povídání o bezpečnosti při sportování

- hra „Já mám, kdo má“

- kresba sportovců, výroba sportovního vybavení

 

23. 1. - 27. 1.  Poznáváme zvířata v zimě

- čtení o zvířátkách v zimě

- výroba medvěda (společná práce)

- hledání stop zvířat

- rozdělování zvířat na ty, která v zimě spí a která ne

- písničky „Běží liška k Táboru“, „Bude zima, bude mráz“

- básnička s pohybem „Všem zajíčkům na mou duši“

- výroba zvířátek dle fantazie

Prosinec 2022

5. 12. - 9. 12.     Týden dětských přání

- výroba vánočních přání

- tanečky s pohybem (Myška, Medvěd, Zajíc, Kolo kolo..)

- překážková dráha

- hry s padákem

 

12. - 22. 12.        Těšíme se na Vánoce

- zdobení vánočního stromečku

- házení sněhových koulí z papíru do kyblíku

- čtení pohádky O vánočním stromečku pro ptáčky - výroba krmítka pro ptáčky ve skupině

- zpívání vánočních koled

- poslech příběhu „Zasněžené Vánoce“

- povídání o vánočních symbolech a tradicích

- hra - „kam se schoval zvoneček“

 

- 13. 12. výukový program LEGO Vánoční expres,
- 15. 12. preventivní program HZS JMK,
- 15. 12. vánoční dílničky,
- 21. 12. koledy a vánoční příběh v kostele sv. Jiljí

Listopad 2022

31. 10. - 4. 11. Podzim

- obtiskování listů a přírodnin

- skládání z kaštanů

- básničky s pohybem: Listopad, Jak vypadá podzim

- pohádka: Proč se draci smějí

- pohybová hra: Meluzína, Na ježka

- poznávání a třídění stromů

 

7. 11. - 11. 11. Sv. Martin

- výroba koně a husy

- poslech legendy o sv. Martinovi

- vysvětlení pranostik

- pečení svatomartinských rohlíčků

 

14. - 18. 11. Věda

- návštěva Vida centra

- pokusy s balonky

- pozorování věcí pod mikroskopem

- výroba DNA z hrášku a párátek

 

21. - 25. 11. Bacily

- Mach a Šebestová - Kropáček má angínu

- kde se berou bacily a jak se jim bráníme

- stavba bacilů z různých kostek a kaštanů

- vymýšlení názvů bacilů

- pokusy - s bramborou, s pepřem a mýdlem

- básnička: Ruce jsme si umyli

- hra s padákem: Nedotkni se bacila  

Říjen 2022

3. -14. 10. Ovoce a zelenina

- obtiskování jablíček a skořice na strom

- výroba zeleniny z papíru

- ochutnávání ovoce a zeleniny

 - pečení muffinků

- experimenty s ovocem, pozorování pod mikroskopem

- hry s padákem - Koulelo se koulelo…

- básničky - Spadla hruška zelená, Brambora

 

17. 10. - 21. 10. Lesní zvířata

- výlet do obory Holedná

- cvičení jógy s liškou Riškou

- výroba zvířátek z ruliček

- hádanky na téma lesních zvířat

- básničky: Chodí medvěd po zahradě, Medvěd staví dům

- hra na sovy - relaxace

- třídění lesních zvířat, určování první hlásky a počtu slabik

 

24. - 27. 10. Halloween

- výroba dýní a netopýrů - výzdoba školky

- chůze po pavučině

- pohádka z cyklu Chaloupka na vršku - Jak to bylo na dušičky

- hra: Z koho se stal duch, Najdi bubáka

- lampionový průvod

Září 2022

1. - 9. 9. Ve školce jsme kamarádi

- poznávání nových kamarádů a jejich značek pomocí různých her

- poučení o bezpečnosti jak v MŠ, tak na našich zahradách

- výroba společného stromu přátelství pomocí otisků rukou

 

12. 9 - 16. 9. Ve školce se cítím bezpečně

- vymýšlení společných pravidel  a jejich výtvarné ztvárnění

- povídání správném a špatném chování, třídění na dobré a špatné

 

19. - 23. 10. Učím se rozeznat svoje emoce

- projekt LEGO Emotional - čtení příběhů o emocích, skládání hlavních postav z LEGA dle návodu

- nácvik relaxace ke zmírnění vzteku - dýchání do bříška

- emocionální brýle - vymýšlení scének dle daných brýlí (lásky, vzteku..)

 

26. 9. - 30. 9. Babi, dědo, máme Vás rádi

- povídání o babičce a dědečkovi, jak se jmenují, jak jim pomáháme

- dramatizace pohádky „O veliké řepě“

- sluchová hra: „Babi, kde jsi“

- „Babička ztratila knoflík“ - hra s úkoly na každý den

Červen 2022

Vesmír

- skákání mezi meteority a házení meteoritů na cíl

- skládání raket z velkých stavebnic

- výroba měsíce a planet, společná výroba rakety z kartonů

- naučné pohádky: „Paxi a sluneční soustava“

- výroba vesmíru do sklenice – vata, třpytky, barvivo

- návštěva mobilního planetária

 

Exotická zvířata

- společná stavba ZOO

- hledání zvířat podle počátečního písmena

- krmení zvířat

- poznávání hlasu exotických zvířat

- písnička s pohybem: „Mami, vem mě do ZOO“

- cvičení s básničkou: „Opice“

- hádanky na exotická zvířata

 

Mořský svět

- hledání stínů mořských živočichů

- kresba mořských živočichů

- naučná pohádka o mořském světě

- relaxace s poslechem šplouchání vln

- pěstování motýlů z housenek

 

Škola v přírodě

Květen 2022

Zvířata ze statku

- hledání užitku hospodářských zvířat

- stavba farmy z různých stavebnic

- výroba ovečky z různých technik

- básnička s relaxací: „Ovečky jdou na pastvu“, relaxace s poslechem ovcí

- přiřazování mláďat a prezentace před třídou

- výlet na Ekofarmu Jalový dvůr

 

Domácí zvířata

- skládání pejska a kočičky z papíru

- hledání zvířat podle počátečního písmena

- cvičení jógy, napodobování zvířat

- ukázka chovatelských potřeb pro pejska

- poznávání zvířat podle zvuku

- dramatizace pohádky: „Zvířátka a loupežníci“

 

Děti celého světa

- skládání origami

- nácvik používání čínských hůlek

- společná stavba teepee

- výroba totemu z krabic

- hry s barevnými peříčky¨

- tichá pošta

- básnička s pohybem: „Indiáni“

 

Pravěk

- modelování kostry dinosaura

- hledání zkamenělin v písku

- výroba sopky a dinosaurů z různých materiálů

- básničky s pohybem, hra s padákem – kutálení dinosauřích vajec

- hra: láva honí dinosaury

Duben 2022

Jaro

- výroba mrkví a králíčků z papíru (origami)

- výroba přáníček pro rodiče (vyšívání)

- písnička s pohybem: „Jaro“

- experimenty: plave vejce ve slané vodě? A v neosolené? Co se s vejcem stane v octu?

- hry s padákem – kutálení vajíček

- dramatizace pohádky: „Jak včelička zachránila zajíčka“

 

Velikonoce

- modelování vajíček z plastelíny

- hledání druhých půlek vajíček

- výroba velikonočních zajíčků z vajec

- pohádka: „Chaloupka na vršku – Jak se pletly pomlázky“

- hra „Čáp ztratil čepičku“

- zážitkový týden – barvy jednotlivých dnů

 

Povolání

- hledání potřeb jednotlivých povolání, dělení povolání podle charakteristických znaků

- stavba domů z kostek (zedníci)

- kresba „čím bych chtěl být“

- hra na hudební nástroje

- písničky: „Šel zahradník do zahrady, „Pec nám spadla“, „Poštovský panáček“

- hádanky na jednotlivá povolání

 

Čarodějnice

- výroba košťat a pavouků z papíru

- házení pavouků na cíl (do kotle)

- stavba fatry z malých dřívek

- výroba lektvarů a vymýšlení názvů

- hry s padákem

- čarodějný bál – divadlo Kejkle

Březen 2022

Naše město

- společná stavba města s doplněním fotek z okolí

- četba brněnských pověstí

- prohlížení map

- projektový týden: „Malá technická univerzita“ – Stavění města z lega

 

Dopravní prostředky

- výroba dopravních prostředků, semaforů, dopravních značek

- počítání slabik dopravních prostředků

- třídění dopravních prostředků

- básnička: „Auto jede“, „Jede, jede vlak“

- písnička: „Tú, tú, tú“

 

Naše tělo

- skládání kaštanů kolem kamaráda

- obtiskování rukou a nohou

- věšení prádla pomocí kolíčků

- pohádka o lidském těle

- hra: „dotkni se kamaráda“

- Hlava ramena kolena palce

Únor 2022

Zimní sporty

- výroba olympijských kruhů

- slalom na papírových lyžích

- skládání sání z kostek

- pantomima zimních sportů

 

Hudební nástroje

- hra na hudební nástroje

- výroba not z papíru

- zpěv s padákem „My jsme muzikanti“

- určování hudebních nástrojů podle zvuku

 

Masopust

- modelování masopustních koláčů z plastelíny

- skákání padáka

- pohádka „Chaloupka na vršku – Jak to bylo o Masopustu“

- zpěv s pohybem „Chodí medvěd po zahradě“

- karneval

Leden 2022

3. – 7. 1. – Téma: My Tři Králové jdeme k vám

- poslech příběhu: Putování Tří Králů – dramatizace

- hra na Tři Krále (tvoření dvojic a trojic podle barvy koruny a podle počátečního písmena)

- daleká cesta králů – překážková dráha

10. – 14. 1. Téma: Bacilů se nebojíme

- motivační pohádka O Zlém bacilovi

- hra na bacila

- honička bacil a doktor

- pokusy s pepřem a mýdlem a s bramborou

- písničky s pohybem: Bacil a doktor Zub

- básničky: Vitamín

- rozfoukávání barev do tvaru bacilů, dolepování očí a dokreslování tuší

Prosinec 2021

29. 11. – 3. 12. – Téma: Hrajeme si na čertíky

- poslech pohádky O Falešném čertovi

- hry s padákem

- básnička: Přišel k nám Mikuláš

- písničky: Čertíku bertíku

- výroba pekla (obtiskování bublinkové folie, řetěz z papíru…)

6. 12. – 10. 12. – Téma: Těšíme se na Vánoce

- poslech příběhu: Zasněžené Vánoce (proč se na Vánoce těšíme, symboly Vánoc)

- povídání o vánočních tradicích a jak probíhají Vánoce v jiných zemích

- poslech a zpěv vánočních koled a doprovod s hudebními nástroji

- hra: Kam se schoval zvoneček

13. – 22. 12.

- karanténa

Listopad 2021

1. – 5. 11. – Téma: Máme rádi podzim

- povídání o podzimu, měnící se přírodě a listech

- hledání stromů podle stínů, dělení na jehličnaté a listnaté

- hra s padákem na vítr

8. 11. – 12. 11. – Téma: Vyhlížíme Martina na bílém koni

- poslech legendy o sv. Martinovi

- vysvětlení pranostik

- hra: Martin na bílém koni

- písničky o koních

- pohybové znázornění legendy o sv. Martinovi

- překážková dráha

15. – 19. 11. – Téma: Plníme si svoje přání

- vysvětlení pojmů zlý/zlobivý

- hra s padákem: Kouzelné zaklínadlo

- opakování pravidel ve třídě a tvorba Pravidla tří

22. – 26. 11. – Téma: Připravujeme se na Mikuláše

- poslech legendy o sv. Mikuláši

- pohádka: Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše

- mikulášské přiznání (hodnocení svého chování během roku)

- čertíkova překážková dráha s bramborem a uhlím

- písničky: Mik, miku, Čertíku Bertíku

- básnička: Hudry, hudry

- hra: Koho odnesl čert

Říjen 2021

4. – 8. 10. – Téma: Jedeme za lesními zvířátky

- výlet do obory Holedná (naučná stezka)

- povídání o lesních zvířátkách

- společná stavba velikého dubu – vyhledávání zvířátek na obrázcích a povídání o nich

- relaxační chvilka – cvičíme jako sovy, nácvik správného dýchání

- básnička s pohybem Medvěd, Zajíček a liška, Chodí medvěd po zahradě

 

11. – 15. 10. – Téma: V lese máme plno kamarádů

- interaktivní pohádka O Lese a jeho obyvatelích

- dramatizace pohádky Boudo budko

- hádanky o lesních zvířátkách

- hra Tiše děti, ježek spí

18. – 22. 10. – Téma: Experimentujeme s ovocem

- experimenty s ovocem (jablka v různých tekutinách, plavající hrozny, jestli plave mandarinka oloupaná/neoloupaná)

- skupinová práce dětí, dělení ovoce dle různých kritérií

- výroba ovocného stromu

25. – 27. 10. – Téma: Máme rádi zeleninu

- třídění ovoce a zeleniny do košíků

- určování zeleniny (barva, tvar, kde roste)

- básnička s pohybem Brambora, Něco je kulaté

- písnička s pohybem Šla Nanynka do zelí

Září 2021

1. - 3. 9. – Téma: Líbí se mi ve školce

- adaptace v MŠ, představení kamarádům

- seznamovací hry

6. – 10. 9. – Téma: Ve školce se cítím bezpečně

- tvorba a realizace pravidel v MŠ

- písničky s pohybem ZOO, Mateřinky, Medvídek jde do školy

13. 9. – 17. 9. – Téma: Už vím, jak se chovat ve školce

- vysvětlení organizace práce ve třídě (pracovní koutky)

- jóga s příběhem, hra s padákem – barvy, kutálení, podlézání

- slovní hra – co se smí a co ne

20. – 24. 9. – Téma: Někdy se směji, někdy jsem smutný

- relaxace – Mraveneček – napodobování práce mravenců, odpočinek a nácvik klidového dýchání

- poslech příběhu O Černé ovečce

- pexeso s emocemi

- hra na emoce

27. 9. – 1. 10. – Téma: Babi dědo, máme Vás rádi

- povídání o tom, jak můžeme pomáhat starým lidem

- dramatizace pohádky O Veliké řepě

- sluchová hra: Babi, kde jsi?

Červen

1.6. – Den dětí

17. 6. – Pasování předškoláků

23. 6. – Rozloučení se školním rokem


31. 5. – 4. 6. – Téma: Exotická zvířata

- krmení tučňáků a lachtanů – hod na cíl

- prohlížení knih s exotickými zvířaty, jejich vyhledávání v časopisech a vystřihování

- výroba masek exotických zvířat, vytváření ZOO pomocí vystřihnutých zvířátek

- cvičení s básničkami

- taneček „Mami, vem mě do ZOO“

- poznávání zvuků zvířat

 

7. 6. – 11. 6. – Téma: ZOO

- stavba ZOO z kostek

- kresba exotických zvířat (práce s barvou)

-cvičení jógových cviků podle obrázků zvířat

-hledání zvířat v encyklopedii podle prvního písmene ve slově

- povídání o zvířatech, napodobování zvířat

- písnička s pohybem „Sloník Toník“

- hra s míčem „Hladový krokodýl“

- hádání zvířat podle popisu

- opičí dráha

 

14. 6. – 18. 6. – Téma: Mořský svět

- práce s modelínou – tvoření kuliček, umísťování na mořská zvířata

- výroba chobotnic z barevných papírů, výroba mořského světa různou formou – z prokladů od vajec, s využitím různých materiálů, mušlí apod., společná práce – výroba chobotnice

- překážková dráha (přechod přes moře se žraloky) + lovení rybiček

- hry s padákem

- taneček „Pod hladinou“

- poznávání mořských zvuků, hra na námořníky

- prohlížení a povídání u knížek o mořském světě

 

21. 6. – 25. 6. – Téma: Z pohádky do pohádky

- kresba oblíbené pohádkové postavy

- skládání Rákosníčkova souhvězdí z korálků

- cvičení podle Boba a Bobka

- stavba z kostek podle návodu (Pat a Mat)

- četba pohádek „Sněhurka a sedm trpaslíků“, „Perníková chaloupka“

- hudební pohádka „Červená Karkulka“

- dramatizace pohádek

- hra „Trpaslík ztratil čepičku“

Květen

3. 5. – 7. 5. – Téma: Moje maminka

- dílničky pro děti – malování hrnečků, výroba přáníček pro maminky

- taneček – „Moje máma“

- povídání o maminkách, co mají rády, co jim udělá radost, jak vypadají

- stavění dárečků pro maminky z kostek dle fantazie dětí

 

10. 5. – 14. 5. – Téma: Vesmír

- výroba planet, mimozemšťanů, rakety a sluneční soustavy

- prohlížení knížek o vesmíru

- stavba rakety z kostek

- povídání o sluneční soustavě, sledování pořadu „Paxi a sluneční soustava“

- hry „Zpátky do rakety“ a „Probouzení hvězdiček“

- písnička s pohybem „Hvězda“, básnička „Sluníčko“

 

17. 5. – 21. 5. – Téma: Cesta kolem světa

- cestování po světě – den s indiány, černochy, eskymáky

- výroba indiánských čelenek, totemů, lapačů snů, teepee, eskymáckých iglú, černošských šperků apod.

- navlékání indiánských a afrických náhrdelníků

- povídání o indiánech, indiánské hry s využitím rytmizace – „Indiánská pošta“, „Kdo půjde do boje“

- povídání o eskymácích, stavba iglú  

- hra o Africe (pravda x lež), ukázka a zkoušení afrických tanců

- taneček „Malí indiáni“

 

24. 5. – 28. 5. – Téma: Dinosauři

-modelování kostí dinosaura na podložku

- hledání zkamenělin v písku

-kresba dinosaurů, výroba sopky

- práce s encyklopedií – hledání dinosaurů podle figurky

- TV pořad o dinosaurech, povídání „Kdo byli dinosauři“

- vymýšlení svého dinojména

- písnička „O pravěku“

Duben

12. 4. – 16. 4. – Téma: DOMÁCÍ ZVÍŘATA

- kresba a výroba domácích zvířat dle fantazie dětí

- stavba farmy z kostek

- seznámení se zvířátky, poznávání podle obrázků, podle popisu, podle zvuku, pantomima

- zpívání písniček o zvířátkách s pohybem

- obrázkové čtení „Zvířátka a loupežníci“

 

19. 4. – 23. 4. – Téma: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

- malování dopravních značek, výroba semaforů, výroba dopravních prostředků dle fantazie dětí

- společná práce dětí – výroba měst

- jízda autíčky po předkreslených dráhách

- prohlížení knihy o dopravních prostředcích + vytváření modelových situací

- pohybová hra na dopravní prostředky

- taneček „Semafor“

 

26. 4. – 30. 4. – Téma: ČARODĚJNICE

- stavba hranic pro čarodějnice z kostek

- vystřihování čarodějnic, jejich skládání, lepení a vybarvování

- pohádka „Chaloupka na vršku – Jak odletěly čarodějnice“

- výroba strašidelného hradu se strašidly

- pokus s pěnícím lektvarem, vymýšlení vlastních lektvarů

- písnička s pohybem „Strašidla“

Únor

1. 2. – 5. 2. – Téma: HUDEBNÍ NÁSTROJE

- výroba hudebních nástrojů

- zpívání dětských písní s doprovodem

- Zpívánky – „My jsme muzikanti“

- hra se zvuky „Bim bam“ – poznávání hudebních nástrojů podle zvuku

 

8. 2. – 12. 2. – Téma: MASOPUST, KARNEVAL

- výroba šašků a masopustních koláčů

- povídání o Masopustu, ukázky masek

- pohybová hra „Maso-pust“

- básničky s pohybem – „Šašek“, „Kašpárek si poskakuje“

- taneček – „Chodí medvěd po zahradě“

- dramatizace pohádky „O Koblížkovi“

- karnevalový rej

 

15. 2. – 20. 2. – Téma: POVOLÁNÍ

- výroba obálek, kreslení dopisů pro Malíčky, výroba doktorského kufříku

- stavba domečků z různých druhů kostek

- rozhovor o povolání, čím by děti chtěly být

- námětové hry: na pošťáky, veterináře, kuchaře, na nádraží

- písničky: „Jede, jede poštovský panáček“, „Mašinka“, „Popeláři“

 

Leden

4. 1. – 8. 1. ­- Téma:  TŘI KRÁLOVÉ

-výroba královské koruny, komety, kresba tří králů

-společná stavba Betléma

-Tříkrálový příběh

-zpěv písničky „My tři králové“

-dramatizace příběhu o třech králích

 

11. 1. – 15. 1. – Téma: ZIMA

- skládání papírových sněhuláků

- společná práce  - výroba velkého sněhuláka, výroba vloček, sněhuláků, rampouchů dle fantazie dětí

- taneček „Sněhuláci“, básnička s pohybem „Sněhulák“

- závody v oblékání

- hra o počasí – schovávání obrázků a hádání, který chybí

- diskuze o zimě, počasí, oblékání, zimní hádanky

 

18.  1  –  22. 1. - Téma:  ZIMNÍ SPORTY

-výroba bruslí, sáněk, rukavice, kresba sportovců

-společná stavba sání z velkých kostek

-poslech příběhu „Sněžná past“     

-pantomima (hádání sportů)

-básnička s pohybem „Hurá, hurá padá sníh“

                            -napodobování zimních sportů

 

25. 1. – 29. 1. – Téma: ZVÍŘÁTKA V ZIMĚ

- výroba nor, krmítek, krmelců pro zvířátka

- výroba atlasu zvířátek – psaní písmenek, lepení, vystřihování stop, kreslení potravy

- písnička s pohybovým doprovodem – „Bude zima, bude mráz“

- hra na uspávání zvířátek, povídání o zvířátkách, jak se o ně v zimě staráme

- stopování zvířátek – pátrání po stopách zvířátek, skládání puzzlí, komu patří

Prosinec

30. 11. – 4. 12. – Téma: MIKULÁŠ

            - pohybové hry – „Čertí tancování“, „Mikuláš, čerti a andělé“

            - pohádka Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Mikuláše

            - básnička „Hudry, hudry“, písnička „Čertíku, Bertíku“

            - práce s modelínou – zdobení mikulášských čepic, dodělávání vousů Mikulášovi, mikulášská berla

            - skládání mikulášských motivů ze stavebnic a kaštanů (berla, rohy, křídla, řetěz, pytel, mikulášská čepice)

 

7. 12. – 11. 12. - Téma: VÁNOCE

            - výroba vánočních přáníček

            - poslech vánočního příběhu

            - poznávání vánočních tradic

            - poslech a zpěv vánočních koled

            - hra „Kam se schoval zvoneček“

            - pečení lineckého cukroví

 

14. 12. – 18. 12. – Téma: VÁNOCE

            - poslech a zpěv vánočních koled

            - slepování lineckého cukroví marmeládou

            - společná práce dětí – výroba betléma, povídání o něm

            - kreslení obrázků pro Ježíška

            - zdobení vánočního stromečku

            - vánoční nadílka

            - výroba vánočních dárečků – svícínků

LIstopad

2. 11. - 6. 11. - Téma: DUŠIČKY, HALLOWEEN
                        - pohádka "Chaloupka na vršku - Jak to bylo na dušičky"
                        - halloweenské soutěže - překážková dráha, foukání pavouků, chůze po pavučině, záhadná krabice + diskotéka
                        - písnička s tanečkem "Strašidýlko Emílek"
                        - výroba dýní, netopýrů, duchů, strašidelných zámků 

9. 11. - 13. 11. - Téma: SV. MARTIN
                       - legenda "O Svatém Martinovi"
                       - vysvětlení pranostik
                       - básnička "Martin na bílém koni"
                       - překážková dráha "koňské dostihy"
                       - pohybové znázornění legendy "O Svatém Martinovi"
                       - výroba koníků a svatomartinské husy
                       - pečení svatomartinských rohlíčků
                       - výroba podkov z plastelíny

16. 11. - 28. 11. - Téma: LESNÍ ZVÍŘÁTKA
                         - dramatizace pohádky "Boudo budko" a "O koblížkovi"
                         - hádanky s tématikou lesních zvířat
                         - taneček "Chodí medvěd po zahradě", "Zajíček v své jamce" a "Na tý louce zelený"
                         - básnička s pohybem "Ježek leze v lese"
                         - zpívaná pohádka "Červená Karkulka"
                         - hra "Na hluchou sovui"
                         - výroba zvířátak, masek, malování lesa,

Říjen

5. 10. - 9. 10 - Téma: OVOCE A ZELENINA
                        - hry s padákem - třídění ovoce podle barev, kutálení jablíčka...
                        - zpěv dětských písní s tematikou ovoce a zeleniny (Měla babka 4 jabka, Šel zahradník do zahrady, Koulelo se koulelo...)
                        - třídění ovoce a zeleniny ve skupinkách
                        - pohádka "Jak se zajíc stal zahradníkem" - jak rozeznat ovoce a zeleninu apod.

12. 10. - 23. 10 - Téma: PODZIM
                           - pohybová hra - ježčí závody - motivovaná pohádkou "Jak ježek zajišťoval dopravu ovoce"
                           - cvičení s podzimní tematikou
                           - výroba stromů, draků, listů apod. 
                           - porovnávání listů, foukání do listů

22. 10. - výukový program s pejskem"Cifík ve školce"


Září

1. - 4. 9. - Téma: JDU DO ŠKOLKY
                     - seznámení dětí, postupná adaptace na režim v MŠ, opakování jmen a značek
                     - malování vodovými barvami dle fantazie dětí
                     - zpěv dětských lidových písní

7. - 11. 9. - Téma: ŠKOLKA - BEZPEČNOST, ZDRAVÍ
                      - vymýšlení pravidel 
                      - malování pravidel, otisk ruky k výrobě housenky
                      - pohybová hra - Co je zdravé a co ne
                      - taneček na písničky Mateřinky a Beruško, půjč mi jednu tečku, cvičení s básničkou

8. 9. - třídní schůzky

14. - 18. 9. - Téma: MOJE RODINA
                    - prohlížení rodinných fotografií
                    - tanečk "Měla babka čtyři jabka"
                    - básnička s pohybem "Kdo patří do mé rodiny"
                    - dramatizace pohádky "O veliké řepě"
                    - hra "kdo je kdo" poznávání kamaráda

17. 9. - Hudební pohádka "O červené karkulce"

21. - 25. 9. - Téma: MOJE MĚSTO

29. 9. - 2. 10. - Téma: OVOCE
                         - určování ovoce (podle obrázku, popisu, barvy, ..)
                         - třidění podle barvy (hra s padákem)
                         - tanec se zpěvem "Ovoce a zelenina" a "Koulelo se koulelo"
                         - hádanky na ovoce
                         - příprava jablkového závinu

30 . 9. - Výlet do ZOO koutku Vyškov

Červen

2. 6. - Den dětí 
16. 6. - Pasování předškoláků

Únor

3. 2. - Planetárium
7. 2., 14. 2., 28. 2. - návštěva solné jeskyně
13. 2. - Karneval v MŠ
26. 2. - plavání 

Leden

8. 1. - Tříkrálová pohádka
24. 1. - Čarování se zvířátky

Prosinec

4. 12. - Barevný svět (Drumbeny)
5. 12. - Mikuláš ve školce
12. 12. - Vánoční posezení
17. 12. - Divadélko Květinka - "Vánoční příběh"
19. 12. - návštěva líšeňského kostela

Listopad

6. 11. - Lampionový průvod 
7. 11. - výlet do divadla Radost na pohádku "Pojďte pane, budeme si hrát"
14. 11. - divadlo Koráb - "Jak rytíř s rýmou zatočil"
20. 11. - výukový program "Stromy, stromky, stromečky"

Říjen

1. 10. - výlet do Mariánského údolí
23. 10. - Cifík - ukázka výcviku psa 

Září

10. 9. - třídní schůzky 
12. 9. - hudební pohádka "O Smolíčkovi"
17. 9. - "Zpívání o podzimu"

NOVINKY

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v době hlavních školních
prázdnin šk.r. 2023/2024
a) dítě zaměstnané samoživitelky
b) dítě zaměstnaných rodičů
c) dítě docházející do MŠ v Líšni ve školním roce 2023/2024
Každé dítě může být přijato maximálně na tři týdny prázdninového provozu.
Kriteria prázdninového provozu byla projednána na setkání ředitelů MŠ se zřizovatelelem dne 31.10.2023

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
https://www.facebook.com/
Domů MŠ Pohádka

Created by © 2017 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign